De bierzoemer

(Er is ook informatie beschikbaar over de vorige versie van de bierzoemer, met iets minder mogelijkheden.)

Algemeen

De bierzoemer: Dè oplossing voor al uw bierproblemen. Vrijwel elk studentenhuis heeft wel een bier- of friskas en een daarbij behorende streeplijst. Zeker wanneer er voor meerdere mensen tegelijk bier wordt gepakt wordt nogal eens vergeten te strepen. Dit leidde op onze flat tot onaanvaardbaar hoge verliezen voor de bierkas. Echte EL-bikkels hebben hier natuurlijk iets op bedacht: "De Bierzoemer".

Het idee is dat bierpakkers eraan herinnerd worden te strepen. Er zijn twee scenario's mogelijk: 1) de bierpakker pakt eerst bier en streept dan of 2) de bierpakker streept eerst en pakt dan bier. Beide scenario's worden door de bierzoemer ondersteund.

Als iemand in scenario 1 bier pakt (de bierkoelkast opent) gaat er een teller lopen en een lampje bij de streeplijst knipperen. Wordt er niet binnen een bepaalde tijd (zeg: een halve minuut) gestreept, dan gaat er een zoemer zoemen. Wanneer de streper vervolgens de pen uit zijn houder pakt gaat een handig lampje boven de streeplijst branden om de streeplijst tijdens het strepen te verlichten.

Ontwerp

Het ontwerp van de bierzoemer is te downloaden, zodat andere studenten ook een eigen bierzoemer kunnen bouwen. Er zijn ook twee foto's van de binnenkant van de bierzoemer.

Last modified on Tuesday November 27, 2007.