Calslaan 3-1's Flatboeken Pagina
Links: Ja, wij zijn ons daar 3-1 tje
Rechts: Meer geliefden geeft meer vastigheid in het levenOver "Ja, wij zijn ons daar 3-1 tje":

(...) diepgaande pleidooien, ravissante verstrooiing, onwezenlijke humor...
Daily Nijntje

Een hyperesthetisch boekwerk, dat de harten sneller doet kloppen en drank overbodig maakt.
Nieuw Abeltjeshuizer Courant

(...) apodictische poëzie, apollinisch proza, harmoniërende fresco's.
Cultureel minnend Nederland


Over de schrijvers:

De heren Neuteboom en Habets zijn niet anders te karakteriseren dan met de woorden:
Ja, zij zijn ons daar 3-1 tjes!Over "Meer geliefden geeft meer vastigheid in het leven":

Culturele uitspattingen: een impressie

Redactioneel

(4 oktober 1994, de vooravond van De Renovatie)

De donkere wolken zijn inmiddels op de tekentafel beland. Aan het groepsgevoel van Calslaan 3-1 zal medio '94 een gevoelige klap toegebracht worden. Het voorbereiden van de colleges kan men dan niet meer op zijn kamer doen en de auto moet dichter bij het perkje.
Alsdan zal ook het ontstane regiolect dat kenmerkend was voor de flat, samen met veel lief-en-leed verdwijnen. In dit Goed-Boek pogen wij een deel van de culturele uitspattingen der bewoners voor het nageslacht vast te leggen, zodat zij niet voor eeuwig verdwijnen in het grote archief op de parkeerplaats. Dat wij hierbij niet volledig zijn, dat moet duidelijk zijn.
Aan het soppen van de bewoners is in de loop der tijd natuurlijk geen einde gekomen. Immergeïnspireerd door vele geliefden probeerden zij hun leven zoveel mogelijk vastigheid te geven. Vele brieven, zowel zakelijke als liefdes-, allen doorspekt van onwezenlijke humor hebben hun domicilie gevonden in dit boekwerk. Ook enkele vage foto's zijn te vinden op voor de hand liggende plaatsen in dit boek. We hebben getracht deze zaken te vatten onder een kopje, ook wanneer dit woord niet direct voorkwam in het dagelijks spraakgebruik der bewoners. Op deze wijze zijn wij gekomen tot een soort kruisbestuiving tussen woordenboek en smartlap.

Vanzelfsprekend waren wij niet in staat zoveel moois zonder hulp bijeen te garen. Allereerst spreken wij daarom onze dank uit aan onze geliefden, zonder wier geestelijke steun wij tot niets in staat zouden zijn. Verder danken wij Grolsch, Coca-Cola en het meisje van de nootjes voor hun materiële steun. Onze flatgenootjes danken wij voor hun creatief taalgebruik, de basis van dit boek. Een speciaal woord van dank gaat uit naar juffrouw Marjo, de bekende schrijfster van voorwoorden voor Goede-Boeken, vamwege haar spirituele en enthousiaste bijdrage.


Wanneer je nou na het lezen van al dit moois echt niet kan slapen voordat je de boeken helemaal hebt gelezen, kom dan langs om de boeken in het echt te aanschouwen.Klachten, opmerkingen en positieve reacties kun je sturen naar de webmaster.